‎زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست
‎ está en Facebook.
Para conectar con ‎زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست‎, regístrate hoy en Facebook.
RegístrateEntrar
‎زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست‎

زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست
A 6.759 personas les gusta esta página · 24.525 personas están hablando de esto

  • Actor/Director
    ‫ژن بوون کەرەسەی سووکایەتی کردن بە هیچ کەس نیە
    زن بودن ابزار تحقیر و تنبیه هیچ کس نیست
    Being a woman is not a tool to humiliate or punish anyone‬
    Información